sobota, 14 stycznia 2017

Uwaga - Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !


Skupienie umysłu na czymś nosi nazwę "uwagi", jest to ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji lub innych zachowań psycho-cielesnych. Jest to też podtrzymywanie stanu oczekiwania na pojawienie się pewnych bodźców oraz odpowiednio zorganizowany przebieg danej czynności psychicznej, dbanie o to aby uboczne procesy go nie zakłócały, tak w skrócie można określić proces "uwagi". Jeśli skupimy naszą uwagę na duchowym wymiarze Biblii, a nie materialnym, to odkryjemy znacznie więcej zakodowanych tam informacji. Biblia jest księgą duchową, tak jak Bóg YHWH (Ew.Jana 4:24). Pod wydarzeniami historycznymi ukrywa się tam wiele z tajemnic widocznych tylko poprzez oko umysłu/ducha.

Pismo Święte jest nafaszerowane symboliką, dla znawców tematu to sprawa tak oczywista, jak tlen dla oddychania. Z tego powodu wielu ludzi nie rozumie Boskiego Przekazu, gubi się w gąszczu symboli, ich nie zauważa. Wybitny Polak i duchowy bohater zmagań z ciemną mocą ksiądz Natanek, to postać nietuzinkowa. Walczy w Bożej sprawie i jest w tej dziedzinie specjalistą. Nie lubi go wielu hierarchów, jest oskarżany i naciskany by nie głosić prawdy o tajnych bractwach. Dzięki swoim kontaktom (tak tak, kontaktom) ze światem nadprzyrodzonym, z aniołami, Duchem Świętym, Matką Boską i Jezusem skupia uwagę tam gdzie trzeba, na rzeczach które umykają innym. W jednym z kazań na temat masonerii i znamienia bestii wyjaśnia czym jest tajemniczy symbol z perspektywy duchowej.

To ważne, bo do tej pory odwracano naszą uwagę od duchowego wymiaru znaku, i kierowano ją ku materialnym wymiarom, jak urządzenia, tatuaże, chipy, czy inne. Otóż Maryja Dziewica, wysłanniczka Boga YHWH ("Wyższa forma Bytu") informuje w swoich przesłaniach, że tzw. "znamię bestii" powinno być rozumiane jako: taka modyfikacja ludzkich umysłów, by poprzez nie, jednostki ludzkie, masy, zachowywały się w sposób jaki chce szatan ! Stąd nie potrzeba, przynajmniej w pewnym okresie, by wszczepiać mikro urządzenia w ludzkie ciało. Wystarczy zainfekowanie, oznakowanie umysłów (psyche to w jęz. gr. dusza) odpowiednim "śladem - znacznikiem", powodującym, że wierzymy w coś, co jest produktem (naznaczonym) - lucyfera.


W wyniku "zatrucia" dane jednostki, bądz społeczeństwa, zachowują się tak jak tego chce diabeł i jego pomocnicy ! Proszę zobaczyć jak wygląda naukowa definicja "działania człowieka": "Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile działający, bądź wielu działających, wiąże z nim pewien subiektywny sens" oraz działanie zbiorowe: "Działaniem społecznym jest takie działanie, którego znaczenie odnosi się do zachowań innych ludzi i jest na nie nakierowane" ! W biblijnej symbolice czyn (zachowanie) oznacza "rękę", natomiast "czoło" to umysł ! Proszę o tym pamiętać: "Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?" Wyjścia 32:11
Mamy więc "wewnętrzny i zewnętrzny czyn", mamy "sens", a także "przyglądanie się innym ludziom", temu co robią. I teraz ci duchowo "oznakowani" (na umyśle - greckie psyche) zachowują się w odpowiedni sposób do narzuconego im (szatańskiego) "znamienia-emblematu". Z tego względu wyróżniamy: aborcjonistów znakujących umysły innych by mordować nienarodzone dzieci, mamy satanistów znakujących ludzi młodych by ci się samo okaleczali (gender), są też tacy którzy prowadzą wykłady w celu opętania ludzi ideologią ewolucjonizmu, skutkującą nihilizmem, a także zarażających-znakujących homoseksualizmem. Można by opisywać jeszcze wielu innych, należących do armii bestii, ale poprzestańmy na tych kilku.

Każdy człowiek poszukuje wspomnianego wyżej "sensu". Jeśli nadzieje się na jednego (wstąpi do organizacji) z oznakowanych lub znakujących znamieniem bestii, to istnieje ryzyko, że sam zostanie oznakowany ! Wymieniliśmy wcześniej, że zachowanie jest też modyfikowane przez spoglądanie na innych, co można określić jako tzw. modę/"postęp"/"nowoczesność". Tu możemy wymienić gigantyczny przemysł medialny, zajmujący się "pieczętowaniem" na skalę masową ! Z tej perspektywy słynne "znamię bestii" wygląda o wiele ciekawiej, a w wielu aspektach i sensowniej. Tu też należy wspomnieć o niewidocznych duchowych bytach, które zostały wspomniane w artykule pt.: "Wkraczanie w anielski świat istot hylemorficznych, ich dotyk...", gdzie niewidzialne dla ludzkiego wzroku istoty, znakują wszystkich ludzi na świecie, co jest zgodne ze słowami Apokalipsy św. Jana 13:11, który napisał "I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło" - podkreślmy "wszyscy" !

Tą panoramę uzupełniają znakomicie słowa z Listu do Efezjan 6:12 "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich", lecz nie przeciągajmy, oddajmy głos wielkiemu Polakowi, bohaterowi, księdzu Natankowi, gdzie w audycji z cyklu "Poznajmy wroga", wyjaśnia sensacyjne objawienia.


Linki:
Biorąc pod uwagę wszystko co zostało tu napisane, pierwszym linkiem musi być UFO-Holizm

Działalność bogów, panów i bytów UFO
Biblijne kody
Nadprzyrodzona transmisja – תפילין
Nowy Wspaniały Świat „charagma therion χαραγμα θηριον”
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Fatima i polscy duchowi matrixowcy
Zwolennik depopulacji zaproszony na ekologiczne seminarium w Watykanie
Znamie bestii - Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, czesc IV, Ks. Natanek


piątek, 6 stycznia 2017

Hinduskie elementy dżedaizmu - rzeczywistość bardziej niezwykła od fikcji


Cykl filmów "Gwiezdne Wojny" to połączenie rodzaju sci-fi i fantasy, pokazane tam obrazy i wizje to wydarzenia z rodzaju mitów przeszłości, na wzór fabuły baśni oraz starożytnych eposów o herosach. Nie jest tajemnicą (a może i jest), że twórcy korzystali garściami ze wszystkich realnie istniejących, w przeszłości i obecnie: religii, filozofii i cywilizacji. Brali nie tylko z całego dorobku twórczości dostępnej sztuki "sajens fikszyn", upodobali sobie też Biblię. Wszystko to posypali przyprawą okultyzmu, co jest typowym działaniem dobrze prosperujących Hollywoodzkich tajnych bractw (Patrz artykuł pt.: "Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli") . Co do elementów z Pisma Świętego, to pamiętamy wszyscy księżyc Endoru, na którego powierzchni znajdował się generator pola siłowego, chronił orbitującą wokół niego Gwiazdę Śmierci podczas jej budowy. Prawdziwy Endor to miejscowość w Galilei, niedaleko której biblijni Debora i Barak odnieśli spektakularne zwycięstwo nad Siserą i Jabinem. Tam też mieszkała Wiedźma z Endor, wywołująca dla Saula, (dosłownie) 'istotę nieziemską', zmarłego proroka Samuela.


Gwiezdne Wojny oprócz tajemniczych mocy, mówią nam o obcych rasach, jak np. Yuuzhan Vong, przybywających z innej galaktyki. Praktycznie wszystkie gatunki obcych istot w filmach i książkach pochodziły z tej samej galaktyki, o której jest mowa w zdaniu początkowym filmów z tej serii – jeśli nie liczyć sporadycznych przypadków istot z „innego wymiaru”. W świecie Gwiezdnych Wojen istnieli wyznawcy Ciemnej Strony Mocy, czyli Sithowie. Byli opozycją w stosunku do Zakonu Jedi i Republiki, kilkakrotnie podejmując próby opanowania Galaktyki. Najczęściej posługiwali się mieczami świetlnymi o czerwonym kolorze. Kolor broni miał związek z użytym w tym celu kryształem, dzięki praktykowanej przez nich alchemii potrafili wyhodować kryształy o takiej właśnie barwie, natomiast Zakon Jedi to starożytny zakon skupiający tzw. „wrażliwych na Moc” (ang. Force Sensitive), miały to być istoty, w których organizmach występuje nadnaturalne stężenie midichlorianów.

Na zdjęciu administracja ciemnej strony mocy...

Według George'a Lucasa, twórcy serii "Space Opera", midichloriany to w realnej ziemskiej biologii "mitochondria".  Mitochondrium jest otoczone błoną organellum. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii. Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego. Ich nazwa pochodzi od greckiego μίτος (mitos) – nić oraz χονδρίον (chondrion) – ziarno. Jak widzimy midichloriany, czyli mitochondria wytwarzają, miedzy innymi, oprócz informacji, energię (moc) ! (Patrz tekst "Maszyneria orgoniczna - aktualizacja - wersja 2.6"). Czy Biblia mówi nam gdzieś coś o mocy ? Wygląda, że tak: „Jezus jednak powiedział: Ktoś się Mnie dotknął; poczułem bowiem, że moc wyszła ze Mnie.” Ew. Mateusza 8:46, oraz jak państwo pamiętają "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” 2 List do Tym 1:7

Podobnie wygląda sprawa mistrza Yody, którego nazwa pochodzi od hinduskiej Jogi (Trzeba dodać, że imię "Joda" oraz "Lea", tak jak "Księżniczka Lea" to nazwy występujące w Biblii, imiona biblijne !) Wnika z tego, że filmowy Yoda, tak na prawdę w realu, musiał by uczyć adeptów Jedi zasad autentycznej nauki okultystycznych "Jogasutr" Patańdżalego "O wibhuti, czyli nadludzkich mocach". Mamy więc w Gwiezdnych Wojnach amerykańską nazwę "Sithów", która ma swoje realne odzwierciedlenie w Indiach, a mianowicie "Sikhów" (Ewentualnie, albo nawet bardziej od "siddhów", posiadających zrealizowane moce "siddha"). Sikkhowie są to wyznawcu "Sikhizmu" religii powstałej w XV wieku w Indiach w prowincji Pendżab. Jej założycielem był Guru Nanak. Jak się za chwilę dowiecie, jest to Hinduski odpowiednik ruchu "New Age". Z kolei New Age to w opinii doktora Krajskiego masoneria dla ubogich ! Zresztą obecnie w Indiach bardzo szybko wprowadza się plan NWO, mianowicie w ostatnich tygodniach (przełom 2016/2017) rozpoczęto największą na świecie wymianę papierowych pieniędzy na karty płatnicze, zamiast gotówki mają być impulsy elektroniczne, ale wróćmy do sikhizmu.  Najważniejszym miejscem kultu jest „Złota Świątynia” w Amritsarze, w której przechowywany jest oryginał świętej księgi sikhów zwanej Sri Guru Granth Sahib. Religia ta jest przeciwna wojnom o podłożu wyznaniowym. Nie chce dzielić ludzi na muzułmanów, hinduistów, chrześcijan itp. Uważa, że Boga można czcić, nazywając go Allahem, Jahwe, Kryszną czy też inaczej.

Sikhizm jest częściowo syntezą elementów islamu i hinduizmu (jest to tak zwany synkretyzm religijny lub New Age). Z islamu pochodzi obraz Boga jako nieposiadającego wizerunku ani wcieleń, mającego natomiast „miliony imion”. Z hinduizmu wywodzą się praktyki medytacyjne, wiara w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez medytację prowadzącą do oświecenia, wiara w reinkarnację i wreszcie wiele innych, zewnętrznych przejawów kultu. Centralnym punktem tej religii jest kult pierwszych dziesięciu guru (choć nie wszyscy uznają kilku ostatnich, są też tacy, którzy nie czczą żadnego guru), z których według wierzeń każdy był kolejnym wcieleniem Guru Nanaka i miał bezpośredni kontakt z Bogiem. Przekazali oni Boskie objawienie na piśmie w formie Pani Księgi, którą każdy z nich uzupełniał o kolejny rozdział. Ostatni, dziesiąty Guru Gobind Singh uznał, że dzieło pisania Księgi jest ukończone i ustanowił ją „ostatnim, jedenastym Guru”. Według wierzeń Pani Księga jest obecnie guru sikhów w znaczeniu dosłownym. W momencie, gdy między wyznawcami dochodzi do sporu religijnego o kluczowym znaczeniu, otwiera się Panią Księgę na losowo wybranym cytacie, którego słowa rozstrzygają spór, tak jakby to mógł zrobić żywy guru. Pani Księga „udziela” też ślubów, jest obecna przy narodzinach i pogrzebach.

Przedpotopowe Gobekli Tepe...


Sikhizm jest religią wymagającą od swoich wyznawców szczegółowego przestrzegania zasad moralności, diety i sposobu ubierania się - specjalne turbany. Po śmierci Dziesiątego Guru (rok około 1675-1708) Sikhowie zmuszeni byli walczyć o przetrwanie. Cesarze z dynastii Mogołów zaczęli prześladować wszystkich nie będących wyznawcami Islamu, w tym i Sikhów. Doszło do tego, że płacono za głowę każdego zabitego Sikha, co spowodowało ich wycofywanie się w miejsca niedostępne - góry i lasy. w takich warunkach niewielu Sikhów miało warunki do studiowania ich religii. Ciekawe że Bóg, według Guru Nanaka, jest jeden i jest wszechobecny. Człowiek może dotrzeć do Boga przy pomocy nauczyciela-człowieka czyli Guru. Wiara w jednego Boga, który nie mógł być zrodzony, była w opozycji do ówczesnych wierzeń Hindusów w znaczną ilość bogów i bogiń niektórzy z nich byli inkarnowani w ludzkich lub zwierzęcych ciałach. Guru Nanak nie zaprzeczał istnieniu hinduskich bóstw, ale twierdził, że ich uwielbienie jest daremne, ponieważ jedynym Dawcą błogosławieństw jest Jedyny Bóg.

Świętowid-Światowid, cztery strony świata, tak jak hinduskie wierzenia Sikhów...Piąty w kolejności guru Ardżan zainicjował na środku jeziora Amritsar, budowę Złotej Świątyni, z wejściem z czterech stron, co jest symbolem tego, iż Świątynia jest otwarta dla ludzi wszystkich wyznań, ras, oraz klas społecznych, co może być rozumiane jako przygotowaniem do jednej światowej religii mocy "Sithów". "Dżedaizm" jest oparty na pojęciu Jedi (Dżedai), zaczerpniętym z Gwiezdnych Wojen. Oczywiście możecie zamienić nazwę "Dżedaizm" na każdą inną, która ma odzwierciedlać kosmiczne pragnienie wprowadzenia na Ziemi jednej globalnej religii ! Dżedaizm związany jest z deklarowaniem w państwowych spisach powszechnych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii) religii Jedi, co w Anglii i Walii zapewniło jej status czwartej religii w kraju. Zjawisko to znane jest jako fenomen rycerza Jedi.


Następnie powstały również oficjalnie uznane organizacje, zarejestrowane jako związki wyznaniowe. Do formalnej rejestracji ruchu jako religii dążą jego zwolennicy również w innych krajach, m.in. w Czechach. Czeski Urząd Statystyczny na specjalnym zebraniu w styczniu 2011 roku zatwierdził istnienie Kościoła Jedi i nadał mu unikalny kod, który wykorzystany będzie podczas wiosennego spisu powszechnego. Tym samym Dżedaizm (Jedizm, Jediism, Dżedyzm) został oficjalnie uznany jako religia i zostanie uwzględniony, podobnie jak inne wyznania i kościoły, podczas spisu powszechnego. Aktualnie na Facebooku do wyznawania "wiary Jedi" przyznaje się ok 20 tysięcy Czechów. Jednak najwięcej wyznawców Jedizmu jest w Wielkiej Brytanii, bo około 400 tysięcy oraz w Australii około 70 tysięcy.Coraz więcej ludzi w Czechach wyraża chęć rejestracji jako nowej religii tzw. Dżedaizmu, wywodzącego się z serii filmów fantastycznych pt. „Gwiezdne Wojny”. Do końca stycznia 2011 inicjatywę poparło ponad 12 tysięcy osób, głównie fanów kosmicznej sagi George'a Lucasa. Wiara w Moc, "doświadczenia" z Mocą nie są nowym zjawiskiem religijnym. Jest to raczej, albo na pewno odrodzenie, renesans starodawnych wierzeń i filozofii duchowej w nowym wydaniu. Ludy azjatyckie czy afrykańskie powszechnie wierzyły w Moc, ćwiczyły Moc, a także manifestowały Moc. Idea Mocy jest powszechna w sztukach walki rodem z Japonii, Chin czy Indii, szczególnie takich jak Qiging (Chi Kung) lub Aikido. Z japońskich sztuk walki najbardziej do rozwoju świadomości Mocy na zachodzie przyczyniło się Ki Aikido. Choć Jezus wspomniał o "mocy", to jednak pamiętajmy On był/jest Bogiem, niestety wszystko to tylko początek, taki wstęp dla pospólstwa, które w odpowiednim czasie, będąc seksualnie naenergetyzowane (patrz film "UFO czasów ostatecznych") zostanie oczipowane, a gdy nadejdzie właściwy moment, prawdziwe "kosmiczne" moce uruchomią realnie wyhodowanych humanoidów GMO.

Kto to wie, z filmu Gonz Shimury dowiedzieliśmy się o realizacji planu tworzenia humanoidów GMO, może już niedługo jakieś jednostki, o zmienionej konstrukcji mitochondriów, będą władały mocami piekielnymi ? ("I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi." Apokalipsa 13:11-18)  Jak pisaliśmy w pierwszym odcinku serii artykułów "Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?", plan jest wdrażany nie tylko za pomocą globalistów, ale i przy wsparciu bliżej nierozpoznanych istot ufonautycznych. W filmie pt.: "Demoniczne UFO" mamy pokazane tresowanie ludzi, którzy zdaniem "kosmitów" muszą przestać zauważać różnice pomiędzy Obcymi (GMO?), a Ziemianami ! Jest to (jeszcze ukryty) wielki globalny wstęp do utworzenia ogólnoziemskiego "dżedaizmu" i ujawnienia się Palpatina/Sidiousa/Antychrysta-potwóra, o którym pisaliśmy w tekście "2017 rozpoczęty..., tajemniczy etap rewolucji to moment Darth'a Sidious'a".To też będzie czas wielkiego ataku duchowej dezinformacji, zatarcia pomiędzy prawdą Jedynego Zbawiciela Chrystusa, a wymyślonym zlepkiem wszystkich innych religii czy filozofii. Prace by zrealizować plan Nowego Wspaniałego świata trwają nie tylko w zdemonizowanym Hoolywood. Tego typu przygotowania, jak wiecie z artykułu "Prawdziwy Władca Pierścieni", tak jak w krainie Mordoru, są też prowadzone w podziemnych laboratoriach. W tym miejscu przypomnijmy, że istnieje wiele dobrze potwierdzonych relacji porwanych przez UFO, o ich pobycie w podziemnym świecie, gdzie "mieszkają" ufonauci (szatani ?), przynajmniej ich część ! Ludzkość posiada już sporo zdjęć i nagrań wlatujących do wnętrza wulkanów pojazdów Obcych. W tym kontekście należy przypomnieć relacje o przygotowanych przez "kosmitów" setkach (tysiącach?) ludzkich klonów, co jak wiemy ma swoje odbicie w Gwiezdnych Wojnach.


Ciemna strona MOCY, kształtująca w dzisiejszych czasach globalny umysł posługuje się Hollywoodem.  Srebrnym ekranem potrafi się też oczywiście posługiwać Bóg, ale diabeł (Palpatine/Sidious) wcale nie pozostaje dłużny. Dla osób orientujących się w sprawach duchowych, dla chrześcijan, nie jest żadną tajemnicą, że nasz odwieczny wróg często wykorzystuje hollywoodzkie produkcje do zwiedzenia ludzkich umysłów, sytuacja podobna do tej gdy pod nazwą Nachasha przechytrzył Ewę w raju.

Dotyczy to w szczególności seriali, filmów i programów zawierających treści okultystyczne, wszak kontaktowanie się ze zmarłymi, uprawianie magii oraz rzucanie zaklęć to w fabryce snów chleb powszedni, na którym zbija się grube pieniądze. W świecie kalifornijskich produkcji okultyzm podaje się w ładnym opakowaniu. Szatan (Palpatine/Sidious) za ich pomocą znieczula ludzi na to, z czym się one wiążą w rzeczywistości pozaekranowej. Zasada jest prosta: pokażcie telewidzom miłych ludzi uprawiających czary bądź gusła, a nie tylko przestaną widzieć w tym coś niebezpiecznego, ale też wzrośnie popularność samych praktyk Dżedaizmu. Jeśli nie wierzycie, otwórzcie szeroko oczy i dobrze się dokoła rozejrzyjcie. Seks, czary, magia i spirytyzm coraz bardziej zewsząd napierają.


Hollywood nie upowszechnia bynajmniej czystej fikcji. Lucyfer stara się zdeprawować ludzkie umysły, a fabryka marzeń aż nazbyt często pełni rolę narzędzia w jego ręku. Diabeł jest mistrzem w oddziaływaniu na umysł i wypaczaniu go. Ażeby przeciwstawić się jego sprytnym atakom powinniśmy odrzucać wszelką diabelską "twórczość", która coraz częściej prowadzi do choroby psychicznej, tak jak w przypadku znanych okultystek Katty Perry czy Lady Gaga, które oficjalnie przyznają się do ogromnych (chorobowych) zaburzeń psychiki !

Zresztą tak jak brudne i niebezpieczne są wszelkiego rodzaju odpady i brudy tak szkodliwa jest mieszanka wszystkiego naraz. Tajne bractwa zachodniej cywilizacji znane są z tego, że przywłaszczają sobie postacie i symbole religijne wszystkich światowych religii i folozofii, nie bez powodu papież Grzegorz XVI w swej pierwszej encyklice Mirari vos z 1832 r. określił masonerię, jako ściek nieczysty wszystkich poprzednich sekt. Skrajnym przypadkiem maksymalnie diabolicznych produkcji jest recenzowany przez Alexa Jonesa horror, którego obejrzenie może skutkować poważnymi obrażeniami duchowymi ! Ostrzegamy, pokazywane tam urywki są niebezpieczne dla duchowego zdrowia (dusza w jęz. starogreckim to ψυχή /psyche/) ! ("The Real Secrets of Alien Covenant Leaked"). Recenzent twierdzi, że obrazy pokazują prawdziwe dążenia oraz wiarę elity, oczekującej Palpatina/Sidiousa - potwora (GMO) ! 2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a"By się bronić przed ciemną stroną mocy Biblia mówi nam o trzeźwym myśleniu "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia [2Tm 1,7 wg BT]. Musimy mieć w umysłach moc, miłość i prawdę Jezusa Chrystusa. Oby Bóg dopomógł nam ustrzec się od poddania się jakimkolwiek pokusom, powabom czy urokom popularnych produkcji, którymi posługuje się szatan. W walce z Jezusem i niebiańskimi zastępami Lucyfer nie cofa się przed niczym. Jego nadrzędny cel to nasze umysły ( ψυχή /psyche/). Nie jest głupcem, toteż wie, że władza nad umysłem/psychiką daje władzę nad czynami. Chociaż światowe agencje prasowe specjalnie tego nie dostrzegają, to największe życiowe potyczki rozgrywają się nie na skąpanych we krwi polach bitewnych ani pustynnych piaskach, lecz wewnątrz ludzkich serc i umysłach, w duszach i o dusze. Nie zapominajcie o tym. Najbardziej zacięty bój toczy się o umysł. Biblijna rada na czasie brzmi następująco [...]niech myśli wasze zwracają się ku temu wszystkiemu, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe i chlubne, co cnotliwe i zasługujące na pochwałę. […] a Bóg pokoju będzie z wami” oraz „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” "strzeż się i pilnuj swojej duszy" - hebr. néfesz [נֶפֶשׁ] i gr. psyché [ψυχή]


ŚW. FAUSTYNA WIDZIAŁA NAD KLASZTOREM WALKĘ DOBRA ZE ZŁEM - 1934 rok. "W pewnej chwili w czasie Wielkiego Postu, ujrzałam nad naszą kaplicą i domem wielka jasność i wielką ciemność. Widziałam walkę tych dwóch potęg..." (Dzienniczek św. Faustyny 307)

ŚW. FAUSTYNA ZAPEWNIA PANA JEZUSA O SWEJ WIERNOŚCI - "Jezu mój, kiedy patrzę na to życie dusz, spostrzegam, że wiele służy Ci z pewnym niedowierzaniem. I w pewnych chwilach, zwłaszcza, kiedy jest sposobność do okazywania miłości Bogu, to właśnie widzę, jak wtenczas uciekają te dusze z pola walki. I rzekł do mnie Jezus w pewnej chwili: czy i ty – dziecię Moje – tak chcesz postępować? Odpowiedziałam Panu: o nie, mój Jezu, nie cofnę się z pola walki, chociaż mi pot śmiertelny zrosi czoło, nie wypuszczę miecza z ręki, aż spocznę u stóp Trójcy Świętej. Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. Z łaska Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko." (Dzienniczek 287)Temat ten jest poruszany przez Gonz Shimurę w jego znakomitym filmie pt.:
SUPREME LEADER SNOKE, NEPHILIM & ANTICHRIST: Predictive Programming in Star Wars: The Force Awakens  
https://www.youtube.com/watch?v=gujLcT5Se1Y

Podróże do drugiego nieba - L.A.  Marzulli

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa - Ks. Natanek
https://www.youtube.com/watch?v=rjdFwjz7jiwRok 2017 to kumulacja diabelstwa, część II - Ks. NatanekRok 2017 to kumulacja diabelstwa - część III, ks. Natanek

Produkcja istot humanoidalnych - Gonz Shimura
Linki:
Odnośnie Hollywoodu i zaangażowania tego rodzaju śmietanki w UFO kult proszę sprawdzić artykuł pt.: "Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli"

Uwaga – Ksiądz Natanek dzięki przekazom z innego wymiaru odkrył niewidoczne znamię bestii !
Apokalipsa św. Jana już nie jest o przyszłości ?
Potajemne spotkanie naukowców, chcą stworzyć "to coś" !
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia - przygotowania do "nowej" ?
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Hipoteza rzadkiej Ziemi – Paradoks Fermiego
Amnezja trwa i cały czas jest nam narzucana !
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...
Niewidzialna kosmiczna wojna oraz fizyczne dowody
Prawda o 12 planetach Zecharii Sitchina – Przełomowy film !
Zbrodnia za Spiżową Bramą
Homopropaganda nadal podbija umysły Polaków
"Porwane czy asymilowane ?"
prosimy obejrzeć od tego momentu - 23min i 57sek !
Media sugerują, że elity mogą wstrzykiwać sobie młodą krew aby żyć dłużej

Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń


"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"

Kłopot dla ukrainofilów. „Prorok Bandera, Żydzi won!” – skandowali nacjonaliści w Kijowie
SOROS LAUNCHES PLAN TO BRING DOWN US AND ISRAELczwartek, 29 grudnia 2016

Podróże do drugiego nieba - L.A. MarzulliGraham Hancock to znany odkrywca zakazanej archeologii. Razem z Robertem Bauvalem sformułowali pogląd, wedle którego kompleks piramid w Gizie jest o kilka tysięcy lat starszy niż przyjmuje nauka, a jego architektura i układ był ziemskim odwzorowaniem położenia Pasa Oriona na starożytnym niebie. Będąc propagatorem niewygodnych informacji znajduje się pod ostrzałem krytyki, tzw. specjalistów mainstreamu, a jego publikacje są uznawane w kręgach akademickich za pseudonaukowe. Jest twórcą "teorii", według której wszystkie cywilizacje ziemskie pochodzą od jednej i wspólnej kultury, „matki kultur”, z czym zgadza się bardzo wielu megalitomaniaków. To też jak wiemy jest przesłaniem starożytnej Biblii. Książki Hancocka wydano na całym świecie w olbrzymich nakładach i w aż 27 językach. W roku 2005 wydał książkę o tytule: "Nadprzyrodzone: Spotkania ze starożytnymi Nauczycielami Ludzkości" ("Supernatural: Meetings With the Ancient Teachers of Mankind"). Mogło by się wydawać, że chodzi w niej, jak to było do tej pory, o przegląd miejsc konstrukcji megalitycznych, mogło, ale tak nie jest. Tym razem autor prowadzi dochodzenie, w którym to dziejowym momencie starożytni kosmici ingerowali w ludzkość, dając nam "światło cywilizacji i rozwoju" ! Hancock przygląda się twórczości zaginionych kultur, dopatrując się w ich powstaniu  i w ich dziełach działania halucynogenów. Zdaniem autora to dzięki narkotykom nastąpił kontakt z innymi wymiarami, z obcymi, a pozostawiona przez starożytnych sztuka, to efekt narkotycznych wizji oraz kontaktów istot z innego wymiaru z rzeczywistością ludzi. Czy tak było ? Aby to sprawdzić Hancock wielokrotnie zażywa tajemną miksturę Indian, po czym sam udaje się do innej rzeczywistości ! Tam spotyka niezwykłe istoty... O tym właśnie jest przetłumaczony program znanego wszystkim L.A. Marzulliego, który wyjaśnia eskapady pisarza i to co tam doświadczył.Podróże do drugiego nieba - L.A. MarzulliNie wydaje się państwu, że w USA i UE stosują czary ? Badania wielu różnych znawców tematyki skłaniają do przyznania takiemu poglądowi racji ! Pamiętamy wszyscy aferę Pizzagate, w której chodziło prawdopodobnie o moce pochodzące od istot z drugiego nieba, od istot tam przebywających..., wiele się zgadza z poglądem, że elity stosują środki nadprzyrodzone pochodzące od bytów zamieszkujących drugie niebo, wyglada na to, że światowe seksualne salony są uzależnione od tych istot ! A Pizzagate to efekt skumania się elity NWO z tymi bytami. O aferze Pizzagate zostało napisane tutaj: Amerykański sen, a może jednak horror... ?
sobota, 24 grudnia 2016

Polska przyszłość, czy Słowianie przetrwają Rozkaz 66 ?


Tajemniczy Stwórca ludzkości posiada wiele instrumentów, posługując się nimi w sposób bardzo zręczny kieruje duchowym życiem poszczególnych zbiorowości. Do jego chrześcijańskich narzędzi należy protestantyzm i katolicyzm. Będąc przekonanym o stworzeniu świata przez duchowy Byt Wszechmogący, sądzimy że podstawą wszelkiej ludzkiej działalności jest duch, albo szeroko rozumiana duchowość. Gdy zachowania rasy ludzkiej odbiegają od tego co Boskie, od Stwórcy i Jego Ducha, zaczynają pojawiać się problemy. Obserwujemy je coraz wyrazniej w państwach iluminackich, to znaczy takich, których ideologia skierowana jest ku okultystycznemu celowi nadrzędnemu. Tym celem jest wprowadzenie globalnej dyktatury, pod przewodnictwem szczegółowo określonej istoty nadprzyrodzonej – Lucyfera, Szatana, diabła.


Zachowania państw iluminackich są więc silnie powiązane z czynnikiem nadprzyrodzonym. Wszystkie aspekty takiej władzy dążą do realizacji wyżej wspomnianego planu. Badania doktora Krajskiego opisują ludzi, instytucje i moce, które kooperują niezależnie od siebie, by doprowadzić do zamierzonego wcześniej rezultatu. Gdy napotykają jednostki, bądz towarzystwo stwarzające opór, nie podzielające poglądu władzy, należącej do zakonu antykościoła, wtedy zalicza się je do wrogów. W pierwszym rzędzie grupami do eliminacji są chrześcijanie i kraje uznane za katolickie. Z protestantami nie ma tak wielkiego problemu, ponieważ protestantyzm nie jest zorganizowany, a także dlatego że jest bardzo słaby względem ataków ufonautycznej doktryny multi kulti. Obecnie europejski katolicyzm, z reguły, utrzymuje się w państwach jednorodnych etnicznie i kulturowo, jak: Włochy, Węgry, Polska i Rosja

(W przypadku Rosji pamiętamy o przepowiedni z Fatimy, gdzie Maryja mówiła o nawróceniu tego gigantycznego państwa, gdyby ono nie nastąpiło, to Rosja pójdzie w ślady państw iluminackich, roznosząc po świecie ich błędy i cierpienie…przykładem Rewolucja Pazdziernikowa „Bez [iluminackiego] FED wywrotowa grupa Parvusa,Trockiego i Lenina w ogóle byłaby nic nie znaczącą i ostatecznie spacyfikowana przez Rosjan gdyby nie uzyskała poparcia owego wielkiego kapitału niemiecko –amerykańsko żydowskich banków, który miał swe ścisłe powiązania z Wall Street.”)

W państwach post chrześcijanskich, skrajnie iluminackich jak Szwecja, Niemcy, Anglia czy Francja katolicyzm został zredukowany prawie do zera. Na globalnej arenie wyjątkiem pozostają jeszcze Brazylia, Filipiny, Meksyk i mega iluminackie Zjednoczone Stany, choć USA zaliczają się do państw katolickich, i tam katolicy są w silnej defensywie. Protestantyzm nie jest wielkim problemem dla władzy iluminackiej również dlatego, że wiedzie prym we wprowadzaniu do chrześcijaństwa spaczeń seksualnych, jedynie tam pojawiły się ”kapłanki” lub „kapłani” homoseksualni, zresztą protestantyzm jak sama nazwa wskazuje, z zasady, protestuje przeciwko wszystkiemu co katolickie. Powiedzmy sobie otwarcie, kraje iluminackie to tereny protestanckie. 

Tam gdzie katolicyzm wiedzie prym, tam sekta „niosącego światło”  ma problem z wywieraniem nacisku na społeczeństwo, z praniem zbiorowego mózgu. Dla zakonu iluminatów dodatkowym problemem jest wysłanniczka Boga YHWH. Zdaniem sporej części protestantów Maryja to albo szatan,  zwiedzenie szatańskie, albo istoty UFO. Jeżeli są to „kosmici”, głoszący poprawnie, zgodnie z katolicką doktryną Chrystusa, to możemy zastanowić się nad jeszcze szerszym aspektem nowego porządku, czy nie jest on także planem pochodzącym z poza Ziemi ? Wszakże i o tym nam ufonauci mówią, to wynika z ich przesłań, z danych przekazywanych UFO kontakterom.

„gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!” List do Galatów 1:8

W przypadku uznanych Maryjnych objawień, trzeba stanowczo to powiedzieć, mamy do czynienia z „chrześcijańskimi kosmitami” ! Jak już zostało tu wcześniej napisane, zakon iluminatów to sekta. Elity wielu państw, w przeważającej części politycy, są członkami tej sekty. W jej wnętrzu, tak jak w każdej innej sekcie, następuje pranie mózgów adeptów. Po raz pierwszy termin pranie mózgu pojawił się w obiegu społecznym w USA w czasie wojny koreańskiej w latach 50. XX wieku jako wyjaśnienie zachowania amerykańskich żołnierzy, którzy po okresie przebywania w niewoli przechodzili na stronę komunistów. 

Pranie mózgu wykorzystywane było przez chińskich komunistów do spowodowania głębokich i trwałych zmian w zachowaniu ludzi z ich szeregów, którzy następnie mieli w podobny sposób wpływać na zachodnich jeńców wojennych w Chinach, jak i do pozbawiania ich zdolności do skutecznego organizowania się i stawiania oporu. Obecnie termin pranie mózgu jest stosowany także do innych metod perswazji, a nawet do skutecznego użycia inżynierii społecznej, lub zwykłej propagandy. Termin ten często jest używany na określenie metod nawracania stosowanych przez ruchy religijne, nazywany także reformą procesu myślenia albo reedukacją. Przykładem społecznej reedukacji jest zapoczątkowanie w młodym wieku indoktrynacji dzieci i młodzieży poglądem o nadzwyczajnym statusie ludzi cierpiących na chorobę homoseksualną, lub szaleństwo Gender.


Pranie mózgów ludzi to działania przymusowe albo o charakterze dobrowolnym, mające na celu zmianę poglądów lub zachowań jednej lub większej liczby osób. Gdy skala prania osiąga setki tysięcy jednostek (albo z języka cybernetyki „dronów”) mówimy o inżynierii społecznej. Przykładem takiej inżynierii jest wprowadzanie przymusowego multikulturalizmu, który ma zapoczątkować erę nowego porządku i wprowadzić dyktaturę jednego rządu globalnego. Rozpoczęte obecnie przygotowania do uruchomienia tzw. „Nowej Ery GMO” prowadzone są za pomocą takich technik manipulacji jak „niska piłka”, kluczowe w tej technice jest wywołanie zaangażowania obywateli, w czym pomaga inna technika zwiedzenia, zwana techniką scenariusza, ta natomiast ma za zadanie wywołanie wyobrażeń u jednostki poddanej praniu mózgu, w jej wyniku ofiara pogrąża się dobrowolnie w rozmyślaniach na zadany temat (Wizje cudownej nowej przyszłości technologicznej, nowe możliwości, postęp, nowoczesność, brak ograniczeń, tzw. "wolność" od religii, itp., itd…).

Inną techniką psychomanipulacji jest ta stosowana przez istoty UFO, nazywana w psychologii „bombardowaniem miłością”. W raportach z porwań przez ufonautów pojawiają się relacje, o tym że byty te proszą by ofiary kładły na głowach tych stworzeń swe ręce, po czym ludzie doznają „silnego uczucia” miłości, w wyniku tej techniki porwani „zakochują się” w porywaczach, dochodząc czasami do zupełnego oderwania od rzeczywistości ludzi, następstwa to pojawiajające się lęki, panika czy rozerwania osobowości (patrz film David M. Jacobsa pt.: ‘"Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs"). Bombardowanie miłością jest stosowane również w sektach, polega na otoczeniu nowego członka sekty wyjątkową serdecznością, z jaką raczej nie spotykał się w dotychczasowym życiu. 


Pojawia się ona w początkowym etapie relacji z grupą, a celem tej techniki, podobnie jak w przypadku ufonautów, jest zbudowanie silnego związku emocjonalnego i przywiązanie jednostki do grupy (UFO porywaczy). W praniu mózgów stosuje się całą dodatkową gamę technik, jak: kłamstwo, huśtawkę emocjonalną, „spin”, „grywalizację”, czy bardzo popularną prowokację. Przykład takiego działania to choćby ostatnia nieudana próba wykreowania „ofiary” podczas manifestacji ruchu KOD, gdy młody człowiek położył się na jezdni, udając ciężko poszkodowanego. Jednym z najświeższych przykładów prania mózgów na skalę masową, jest wprowadzanie „kolęd” Multi kulti, które mogą państwo obejrzeć w proponowanym tu filmie.
Z perspektywy iluminackiej rewolucji Polska jest państwem do pewnego stopnia wolnym, choć od 1992 roku, gdy szerokim strumieniem wchodziły na nasze ziemie organizacje Nowego Porządku światowego, zostaliśmy oficjalnie wchłonięci do cywilizacji ufonautycznej (demonicznej) NWO-GMO. Przez ostatnie lata polskojęzyczni członkowie sekty iluminatów dokonali straszliwych duchowych i materialnych zniszczeń 'naszej' Ojczyzny. Lata proniemieckich i proiluminackich rządów był czasem niebywale silnego ataku zła.

To jaka duchowość obowiązuje w danym państwie przekłada się na żywotność narodów, na perspektywy, na umysłowość, i wreszcie na liczebność, czyli ilość urodzeń. Cywilizacja śmierci, inaczej iluminacka, skazana jest na biologiczne wymarcie, jak sama nazwa wskazuje jest to formuła zbiorowej śmierci ! Stąd też pochodzą plany budowy/stworzenia przetrwalników "technologicznej osobliwości", w których mają zamieszkać dusze iluminackiej elity ! Zacytujmy tu typową informację jednego z iluminackich rządów.

(...)Jak informuje agencja Reuters, władze Szwecji zadeklarowały, że na skutek starzejącego się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego, Szwedzi potrzebują jeszcze większej ilości imigrantów, aby utrzymać na stabilnym poziomie system opieki społecznej. - Szwecja potrzebuje więcej rąk do pracy z zagranicy, żeby utrzymać swój system opieki społecznej i zapewnić opiekę starzejącemu się społeczeństwu – powiedział w rozmowie z Reuters Hakan Gustavsson, szef działu prognoz Publicznej Agencji Zatrudnienia. W związku ze starzejącym się społeczeństwem, niskim przyrostem naturalnym, a zarazem fatalną prognozą dotyczącą przyszłości systemu opieki społecznej, Szwedzi zadeklarowali, że potrzebują jeszcze większej ilości imigrantów. Deklaracje złożył Hakan Gustavsson, ważny urzędnik Publicznej Agencji Zatrudnienia, który wskazał, że napływ imigrantów pozwoli na utrzymanie systemu świadczeń na stabilnym poziomie. - Władze są zaniepokojone, bo jeśli do Szwecji nie przeniesie się znacząca liczba migrantów, to za kilka lat pojawią się poważne problemy na rynku pracy. Napływ siły roboczej z zagranicy złagodził niedobory, które jednak nadal mamy – dodał Gustavsson. Podkreślił, że w związku z niską liczbą dzietności, Szwecja jest w stanie przyjąć rocznie nawet ponad 60 tys. imigrantów. Pozwoli to na utrzymanie równowagi pomiędzy pracującymi zawodowo, a emerytami. Szwedzi informują, że w ubiegłym roku wniosek o azyl złożyło w urzędach 163 tys. osób, co stanowi europejski rekord. Zdaniem Hakana Gustavssona, tegoroczny wynik będzie dużo gorszy i może być niższy nawet o 80 proc. Szef Publicznej Agencji Zatrudnienia informuje, że nie jest to dobra prognoza dla stabilności systemu emerytalnego. Liczba mieszkańców Szwecji w 2017 roku prawdopodobnie przekroczy liczbę 10 mln, co będzie stanowiło wzrost populacji o około 9 proc. Analitycy wskazują, że dużą rolę w przyroście naturalnym odgrywają właśnie imigranci.(...)

Czy Polacy, a szerzej, czy Słowianie przetrwają ? Biblia coś nam o tym mówi. Z pewnością nastąpi asymilacja "części" globalnego społeczeństwa "wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię (therion θηριον) na prawą rękę lub na czoło..." Apokalipsa 13:11 Nie wiemy czy do tamtego czasu będziemy istnieć jako naród, wszak obecnie rządząca partia (jest zmuszana ?) również wprowadza odgórne zalecenia.Jest ich mniej, są ograniczone albo ograniczane, ale są. Istnieje scenariusz, który mówi, że do władzy dojdą silni Polacy, lecz pamiętajmy także o planie iluminackim dla Polski, taki istnieje. Do tej pory ustawa 1066 nie została odwołana, a jest to dla Polski, naszej suwerenności, językiem filmów sci-fi "Rozkaz 66" ! (Mocno podkreślmy, czy to do ustawy czy rozkazu należy dopisać trzecią szóstkę !). Jak zostało na początku zaznaczone sekta iluminacka jest oddana sprawie Lucyfera, Szatana, czy Diabła. Rozkaz 66 (z jęz. ang. Order 66) to polecenie wydane przez Palpatine'a stanowiące kluczowy element jego planu przejęcia władzy w galaktyce - filmu George'a Lucasa "Wojny Klonów". Treścią rozkazu była eksterminacja wszystkich Jedi.

Na zdjęciu św. Ojciec Maksymilian Kolbe Rycerz Niepokalanej

Był to początek tak zwanej Czystki Jedi. W przypadku Polski będzie to "bratnia pomoc iluminacka 1066". Sam film to jedna z ekranizacji pragnień technokratów, o stworzeniu Nowego Wspaniałego Świata. Możemy stosować zamiennie nazwę iluminaci-technokraci, są to synonimy. Ich plan jest coraz bardziej widoczny, przynajmniej dla chrześcijan. Lord Vader (Antychryst) jest oczekiwany, a może już na Ziemi jest (wydaje rozkazy ?). Gdy nadejdzie odpowiedni moment Palpatine (Abaddon) uruchomi całą sekwencję. Dlatego należy usilnie organizować Rycerzy Jedi (Rycerzy Nipokalanej) ! Z perspektywy duchowej, bo o takiej tu rozprawiamy, losy Polski, a przez to i Słowian zależą tylko i wyłącznie od Jezusa: "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dzienniczek. 1732)

Jeszcze raz zacytujmy urywki z Dzienniczka Rycerki Chrystusa !

"Kiedy dusza moja pod jego kierownictwem zaczęła zażywać głębokiego skupienia i pokoju, często słyszałam w duszy te słowa: umacniaj się do walki parokrotnie nieraz powtórzone." (Dzienniczek św. Faustyny 145a)

"...Trudności jej nie przerażają, są dla niej jakby chlebem powszednim – wcale jej nie przerażają, ani zastraszają, jak rycerza, który jest ustawicznie w boju, nie przeraża go huk armat. Daleka od przerażania się, ale nadsłuchuje, z której strony nieprzyjaciel atakuje, by odnieść zwycięstwo. Nic na ślepo nie robi, ale bada, zastanawia się głęboko, a nie licząc na siebie, modli się gorąco i zasięga rady rycerzy doświadczonych i mądrych, a tak postępując, prawie zawsze zwycięża." (Dzienniczek św. Faustyny 145c)

"Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na nic, wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie, czasami jest dobrze uciec się do Rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa – tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony." (Dz 145d)

"W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada. O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz. Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia." (Dz 145e)

"Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie powinna się modlić. – Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swa piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę." (Dz 146)

Święta Faustyna wspomina o nadsłuchiwaniu, z której strony nieprzyjaciel atakuje ! „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” List do Efez. 6:12 Zaproponowane powyższe kilka zdań z dzienniczka św. Faustyny ukazują "trochę inny obraz" dusz zakonnych od tego jaki jest oficjalnie prezentowany. Miłosierdzie owszem, ale i walka z bliżej nieokreślonymi istotami: "Kiedy się skończyło kazanie, nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami. - I dały się słyszeć głosy: Odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. - Kiedy się ich zapytałam: Skąd was takie mnóstwo? - Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: Z serc ludzkich, nie męcz nas." - Cytat z "Dzienniczka" nr 418

Podstawą do napisania tego artykułu były teksty pt.: "Miód na chrześcijańską duszę – „Trony, Panowania, Zwierzchności i Władze” oraz UFO-HolizmDruga część tego artykułu - kontynuacja nosi tytuł "2017 rozpoczęty…, tajemniczy etap rewolucji to moment Darth’a Sidious’a"

Trzecia część tekstu to "Hinduskie elementy dżedaizmu - rzeczywistość jest bardziej niezwykła od fikcji"Narzucana siłą utopia multi kulti - Paul Joseph Watson
Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO
https://www.youtube.com/watch?v=LPOltNn2n14


Elity oczekuja na Abaddona - dochodzenie Toma Horna i Josha Pecka


Podróże do drugiego nieba - L.A.  Marzulli

Nie wydaje się państwu, że w USA i UE stosują czary ? Badania wielu różnych znawców tematyki skłaniają do przyznania takiemu poglądowi racji ! Pamiętamy wszyscy aferę Pizzagate, w której chodziło prawdopodobnie o moce pochodzące od istot z drugiego nieba, od istot tam przebywających..., wiele się zgadza z poglądem, że elity stosują środki nadprzyrodzone pochodzące od bytów zamieszkujących drugie niebo, wyglada na to, że światowe seksualne salony są uzależnione od tych istot ! A Pizzagate to efekt skumania się elity NWO z tymi bytami. O aferze Pizzagate zostało napisane tutaj: Amerykański sen, a może jednak horror... ?Tu w tym filmie jest wiele informacji o elitach planujacych wprowadzenie globalnego planu !
Produkcja istot humanoidalnych - Gonz Shimura
Linki:
http://www.pch24.pl/ustawa-1066-o-bratniej-pomocy-nie-do-ruszenia--przed-wakacjami,43762,i.html
http://www.pch24.pl/szwedzi-szokuja-swa-deklaracja--potrzebujemy-wiekszej-liczby-imigrantow,48269,i.html
http://niepoprawni.pl/blog/6496/eugeniusz-kosciesza-prawda-o-tzw-wielkiej-rewolucji-pazdziernikowej-czesc-2
http://www.infowars.com/obama-quietly-signs-the-countering-disinformation-and-propaganda-act-into-law/

W związku z powyższym, linki zaczynać się powinny od tekstu: Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)

Ważnym artykułem o szaleństwie GENDER jest tytuł Stary dobry Bóg, stara dobra Ziemia - przygotowania do "nowej" ?

Prawdziwy władca pierścieni - część II (Aktualizacja - wersja 2.2)
Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)
Implant pamięciowy coraz bardziej powszechny u żywicieli
Cesarstwo Rzymskie IV wiek, a UE wiek XXI – Kolejne Deja Vu, czy plan totalny ?
„W pierwszej kolejności ze względu na godność stworzył Bóg tak zwanych bogów”
Armia ciemności iluminackiego kominternu vs Synowie Światłości i ich duchowa broń
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
Programowanie materii, a biblijne znamię
Niewidoczne przygotowania do Dnia Pana
Komórki macierzyste czy wykształcone organy?
 Kosmiczny jasyr – duchowa husaria
Polska kolejny raz najechana ?
Amerykański sen, a może jednak horror... ?
"Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?"
 Geopolityka ponadludzka - nowa/stara dziedzina nauki
Czarostwo społeczne czyli propagacja reakcji alchemicznej.
Islamskie sieci neuronowe zamiast chrześcijańskich ?
Wyobraźcie sobie... - sygnalizacja
Nadprzyrodzona Polska vs elity NWO - szansa na wolność
Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia
Czwarta tajemnica fatimska – w trakcie realizacji ?
Duchowe elementy układanki UFO
Wyobraźcie sobie zrównoważony rozwój ufonautyczny
Miłość do Jezusa – pokarmem żywota rodu boskiego Lecha
Dobra zmiana dla subkultury LGBT? Polska wsparła w ONZ interesy homoseksualnej międzynarodówki
Soros i niezwyciężeni
Odrażający, brudni, źli…
Cywilizacja łacińska czy dziki step. Dokąd zmierza Polska?
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część II
Sejmowy teatrzyk absurdu i obłudy
Mix Kolonko Wydało się - PO CHCAŁO NAS SPRZEDAĆ Szokujące doniesienia na PO i PSL
prosimy obejrzeć od tego momentu - 23min i 57sek !
Media sugerują, że elity mogą wstrzykiwać sobie młodą krew aby żyć dłużej
Gdyby ktoś z czytelników nie był zbytnio obeznany ze stosowaną tu terminologią to powinien zapoznać się z treścią tekstów "Działalność bogów, panów i bytów UFO", "Każdy ma prawo być człowiekiem ?" oraz "Polska cywilizacja człowiecza" zawarte tu dane są mocno skondensowaną wiedzą na temat zjawisk mało rozpoznawanych przez ogół społeczeństwa. Dodatkowo bardzo istotnym w tym kontekście jest artykuł pt.: "O masonerii, gejach i UFO tylko dobrze...


"Zgodnie z Mahabharatą asurowie na skutek powtarzających się klęsk w walkach z dewami i pozbawieni władzy i nieba zaczęli inkarnować się w ludzi z królewskich rodów (a dziś byśmy mogli powiedzieć, że w "elity"). Jako wcieleni i źli z natury bogowie (w liczbie wielu tysięcy) zaczęli szerzyć na Ziemi śmierć i zniszczenie." więcej w artykule "Starożytna niebieska materia"


Informacja z dnia 30/12/2016 !
"Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. Tak oto po raz pierwszy w historii ONZ dokonano instytucjonalizacji agendy LGBT. I nie jest pocieszeniem fakt, że uczyniono to minimalną przewagą głosów. Działania Zgromadzenia można było zablokować, ale Polska wraz z krajami UE aktywnie temu przeciwdziałały. Efekt? „Niezależny Ekspert” już zapowiedział działania kwestionujące tożsamość małżeństwa, prawa dzieci do matki i ojca, wolność słowa i religii.": http://www.pch24.pl/onz-oficjalnie-bierze-sie-za-promocje-lgbt--teczowi-otrzymali-swojego-eksperta,48452,i.html#ixzz4ULZjob1GW temacie nadprzyrodzonych kontaktów Maryi z ludzkością odsyłamy do tekstów: EXO kontra VATICANA ? Królowa Nieba vs reptilianie (Kontakt z wyższą formą bytu – część I) (Kontakt z wyższą formą bytu – część II), (Nadnaturalne Wzięcie Maryi do Nieba), Nadprzyrodzone spotkanie w Kecskemet, Węgry rok 1939, (Nadprzyrodzony przekaz do Polaków z roku 1983), („Czy uwierzycie mi wreszcie, że mój powrót na ziemię jest zrządzony przez Boga ?”) oraz (Entelechia w Turzovka- z jakiego nieba pochodzi starożytna Isztar, a z jakiego Maryja Królowa Nieba ?


Od 12min. i 11sek. jest mowa o przegłosowaniu w USA ustawy pozwalającej na czipowanie "umysłowo niepełnosprawnych" ! Kto i kiedy będzie ustalał o byciu "umysłowo niepełnosprawnym" ? Kolejny raz otrzymujemy potwierdzenie, że USA/UE to strefy i organizacje dążące do wprowadzenie globalnego niewolnictwa ! Czyżby się spieszyli przed nadejściem Trumpa ?
Wiadomość z dnia 15/12/2016, tu audycja o tym...
SkyWatchTV News 12/15/16: Congress Passes Bill to Microchip Mentally DisabledRok 2017 to kumulacja diabelstwa - Ks. Natanek


Rok 2017 to kumulacja diabelstwa, część II - Ks. Natanek

Rok 2017 to kumulacja diabelstwa - część III, ks. Natanek